Thời hạn đăng ký để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 26/10/2015 5 phút đọc

Sau khi nghỉ việc tại doanh nghiệp mà người lao động không tìm được việc làm thì người lao động phải đăng ký trong bao lâu để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn Thời hạn đăng ký để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Đối tượng được hưởng bao hiểm thất nghiệp Thời hạn đăng ký để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 đối tượng được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết.

Thời gian đăng ký để hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 46, Luật việc làm năm 2013 về thời gian đăng ký

"Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập."

Do đó, những đối tượng đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định trên thì trong thời gian là 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng làm động, người lao động cần phải đăng ký để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài

Thủ tục hưởng chế độ thai sản khi sinh con ở nước ngoài

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo