Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/10/2015 3 phút đọc

Đối với trường hợp doanh nghiệp gặp phải khi người lao động nghỉ việc giữa tháng thì doanh nghiệp có phải đóng bảo hiểm cho người lao động trong tháng đó hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc

Lao động nghỉ việc có được đóng bảo hiểm xã hội Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho lao động nghỉ việc

Theo Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội năm 2016 về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc "3. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản." Theo đó, trường hợp người lao động nghỉ việc giữa chừng thì doanh nghiệp sẽ xử lý như sau: Đóng bảo hiểm cho người lao động nếu số ngày không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm Không đóng bảo hiểm cho lao động trong trường hợp còn lại Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ

Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo