Thanh toán không dùng tiền mặt

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 1 phút đọc

Theo Thông tư số 09/2015/TT-BTC của bộ tài chính ban hành ngày 29 tháng 01 năm 2015 các giao dịch như: - Góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; - Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng; Xem chi tiết bài viết tại đây: /gop-von-khong-dung-tien-mat/

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nộp Bảo hiểm xã hội điện tử

Nộp Bảo hiểm xã hội điện tử

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo