Tại sao sau khi hạch toán nộp thuế mà vẫn còn dư có TK 3331?

haivtca Tác giả haivtca 15/08/2015 3 phút đọc

Câu hỏi: Tại sao sau khi hạch toán nộp thuế mà vẫn còn dư có TK 3331?:

Số dư cuối kỳ của tài khoản 3331 ở bên có sau khi đã khấu trừ với tài khoản 1331 và nộp tiền mặt nhưng vẫn còn dư bên có Tài khoản 3331 vậy thì số dư Tài khoản 3331 có kết chuyển sang tài khoản nào không hay để nguyên bên có để sang kì sau hạch toán tiếp?

Trả lời:

Đại lý thuế Công Minh xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Cuối tháng hoặc quý, kế toán kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra giữa hai tài khoản 1331 và 3331 ( nếu trong kì phát sinh doanh thu), theo nguyên tắc:

Số thuế đầu ra được khấu trừ từ số thuế đầu vào được khấu trừ trong kỳ cộng với số thuế được khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang. Trường hợp số hoá đơn kê khai được khấu trừ trong kỳ, bằng đúng số hoá đơn hạch toán trên TK 1331, thì hạch toán khấu trừ như sau:

  • Nếu dư nợ ở TK 1331 lớn hơn dư có ở TK 3331, thì số khấu trừ bằng số dư có ở TK 3331
  • Nếu dư nợ ở TK 1331 nhỏ hơn dư có ở TK 3331, thì số khấu trừ bằng số dư nợ ở TK 1331

Nếu sau khi khấu trừ vẫn còn số dư bên nợ TK 33 : Là khoản thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau

Nếu sau khi khấu trừ vẫn còn số dư bên có TK 333 : Là khoản nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong tháng, hoặc quý của Công ty

Trường hợp Công ty bạn đã nộp thuế, đã hạch toán nộp thuế mà vẫn còn dư có TK 3331, thì bạn nên xem lại những trường hợp có thể xảy ra sau:

  • Nộp chưa đủ số thuế phải nộp
  • Hạch toán sai
  • Số thuế của kỳ trước chưa nộp đủ

Mời các bạn xem thêm: Tổng hợp luật thuế GTGT

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách sử dụng hàm Rank trong kế toán Excel

Cách sử dụng hàm Rank trong kế toán Excel

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo