Những vấn đề thắc mắc trong quyết toán

haivtca Tác giả haivtca 15/08/2015 15 phút đọc

Câu hỏi: Công ty tôi đang quyết toán giai đoạn 2009 – 2013 có những vấn đề cần các chuyên gia giải đáp như:

Thứ nhất lương phải trả công nhân viên năm 2010 khác quá nhiều với Quyết toán thuế TNCN (về số người, số tiền lương) thì phải làm như thế nào?

Thứ hai bên tôi khi mua hàng của các đối tác nhưng không làm hợp đồng mua bán với nhà cung cấp và cũng đã thanh toán ngay trong tháng phát sinh đó thì có sao không? (Giá trị mua hàng khá lớn, tầm 1 tỷ, phát sinh khá nhiều nghiệp vụ như vậy)

Thứ ba công ty tôi quyết toán thuế TNCN cho nhân viên có cần giấy ủy quyền không? Những trường hợp lao động có thu nhập sau khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân dưới mức phải nộp thuế thì có cần phải ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Thứ tư công ty mới mua xe ôtô,có mức phí bảo hiểm là 8.000.000d.vậy mức bảo hiểm này em có được ghi nhận vào nguyên giá không?Nếu không được thì em đưa vô tài khoản nào?

Thứ năm các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, có chứng từ tại thời điểm phát sinh với tscd, có chứng từ không, vậy có nhất thiết phải cùng ngày trên chứng từ với TSCĐ không?

Thứ sáu công ty tôi mới mua 1 cái laptop, nhưng chỉ có hóa đơn đỏ thôi, không có biên bản bàn giao, cũng không có hợp đồng. Vậy chiếc laptop này có được ghi nhận là TSCĐ không, có phải trích khấu hao không?

Thứ bảy công ty tôi có mua một chiếc ô tô tải vào tháng 02/2014 trị giá 175.000.000 triệu . Đưa vào khấu hao kể từ 02/2014 .Đến tháng 08/2012, xe ô tô bị tai nạn . Do không mua bảo hiểm vật chất xe và trị giá đại tu và sửa chữa quá lớn ( Khoảng 120.000.000 triệu ) nên công ty tôi quyết định bán thanh lý khoảng 19.000.000 . Tôi phải làm những thủ tục gì để hợp lệ cho việc thanh lý Tài sản này . Cơ quan thuế có xử phạt việc thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại không ?

Thứ tám thanh lý CCDC thì hạch toán như thế nào ?

Thứ chín mức lương của người lao động được quy định như thế nào?

Thứ mười tài sản cố định là xe tải của doanh nghiệp đã hết khấu hao nay công ty bán xe tải này thì có phải xuất hóa đơn hay không?

Trả lời

Câu hỏi của bạn được Đại lý thuế Công Minh trả lời như sau:

1/ Tiền lương, thu nhập của người lao động phải phù hợp với quyết toán thuế TNCN tại nguồn của công ty bạn. Nếu số liệu không khớp, bạn có thể kê khai điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN, nhưng phải trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra

2/ Việc quy định ký hợp đồng hay không ký hợp đồng kinh tế bằng văn bản, là do quy định, yêu cầu quản lý của công ty. Nhưng thường với giá trị lớn, các công ty đều có ký hợp đồng bằng văn bản. Nếu quy định của công ty bạn là hợp đồng tầm 1 tỷ không cần ký hợp đồng kinh tế, thì bạn có thể không ký

3/ Căn cứ Khoản 2, Điều 16, Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về mẫu đăng ký ủy quyền quyết toán thuế TNCN, do đó, trường hợp của bạn vẫn phải “b.2.4) Đối với cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay Cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).”

Bạn thực hiện theo như điều trên.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 111/2013/TT-BTC và công văn số 7851 của Cục thuế Hà nội về quyết toán thuế TNCN năm 2014 thì trường hợp người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công không tới mức chịu thuế ( sau khi giảm trừ gia cảnh) thì không bắt buộc phải quyết toán thuế TNCN

4/ Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC tại điểm a khoản 1 điều 4 chương II quy định : “a) TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.” Như vậy phí bảo hiểm xe không tính vào nguyên giá, bạn nên đưa vào Tài khoản 142 hoặc 242 rồi phân bổ dần vào CP trong kỳ tương ứng với mục đích sử dụng

5/Những chi phí liên quan trực tiếp tới TSCĐ không nhất thiết phải cùng ngày với chứng từ tài sản, nhưng phải phù hợp với thực tế phát sinh, ví dụ : Phải mua tài sản, mới thuê vận chuyển. phải lắp đặt xong mới chậy thử…

Mời các bạn xem tiếp: Phương pháp xác định nguyên giá của tài sản cố định hữu hình

6/ Tùy từng trường hợp mà TS mua về cần biên bản bàn giao quyền sở hữu như ô tô, nhà đất. Còn laptop có thể không cần chỉ cần hóa đơn đỏ là có thể coi là TSCĐ của công ty.

Mời các bạn xem tiếp: Thủ tục góp vốn bằng tài sản

Tuy nhiên bạn phải căn cứ vào khoản 1 điều 3 thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn để nhận biết và ghi nhận TSCĐ để xác định xem chiếc máy tính đó có được ghi nhận là TSCĐ của công ty không. Khi đã xác định là TSCĐ của công ty bạn căn cứ vào phụ lục I thông tư 45/2013/TT-BTC quy định về khung thời gian trích khấu hao cho các loại TSCĐ để xác định thời gian trích khấu hao cho chiếc laptop đó.

Mời cac bạn xem tiếp: Tài sản cố định không sử dụng có trích khấu hao không

7/ Không có quy định nào của cơ quan thuế xử phạt việc thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại. Việc giá thanh lý bao nhiêu là do quyết định của Hội đồng thanh lý trên cơ sở giá trị còn lại của tài sản và giá thị trường.

Với những tài sản giá bán thấp hơn giá thị trường, thì cần có giải trình của bộ phận sử dụng tài sản về đánh giá giá trị còn lại của tài sản. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp bán thấp hơn giá thị trường, thấp hơn giá trị thực của tài sản, thì có quyền định giá áp thuế

Trường hợp xe ô tô của bạn, cần có hồ sơ tai nạn, giấy báo giá đại tu sửa xe, ý kiến của Hội đồng thanh lý, và phương thức bán phù hợp như đấu giá, chọn giá…

Bạn tham khảo bài viết sau để biết rõ hồ sơ, thủ tục thanh lý TSCĐ: Thủ tục thanh lý tài sản cố định mới nhất

8/ Bạn định khoản như sau:

  • Thu về bán CCDC Nợ TK 111,112,131.. Có TK 711 Có TK 333
  • Chi phí khi thanh lý CCDC: Nợ TK 811 Có TK 111,112,131
  • Sau khi thanh lý, bạn ghi giảm CCDC
  • Nếu CCDC chưa phân bổ hết :

Nợ TK 811

Có TK 142,242

Nếu đã phân bổ hết, bạn căn cứ biên bản thanh lý, giảm danh sách CCDC trên sổ sách theo dõi

Mởi các bạn xem tiếp bài viết nguyên tắc kế toán, hướng dẫn hạch toán: Tài khoản 711 theo thông tư 200 Tài khoản 811 theo thông tư 200

9/ Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 quy định về mức lương của người lao động như sau : “Điều 90. Tiền lương 1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. 2. Tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc.”

10/ Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Chương III, Điều 16, Khoản 1, Điểm b quy định về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Chương I, Điều 2 quy định đối tượng chịu thuế GTGT như sau:

“Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

Căn cứ theo các quy định trên thì khi doanh nghiệp bán xe tải đã hết khấu hao phải xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 10%

Mời ác

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Tại sao sau khi hạch toán nộp thuế mà vẫn còn dư có TK 3331?

Tại sao sau khi hạch toán nộp thuế mà vẫn còn dư có TK 3331?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo