Hướng dẫn cá nhân tự kê khai thuế TNCN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 02/04/2015 3 phút đọc

Hiên nay, đa phần người lao động đều ủy quyền cho doanh nghiệp mình làm việc thực hiện việc quyết toán thuế TNCN. Tuy nhiên, đối với các cá nhân có hợp đồng lao động cho nhiều doanh nghiệp thì việc kê khai trở nên khó khăn hơn. Hôm nay, Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người lao động tự kê khai tờ khai thuế TNCN của chính bản thân mình.

Nội dung tự kê khai thuế TNCN

Để thực hiện được việc kê khai, người lao động phải có mã số thuế cá nhân và cài đặt phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để thực hiện việc kê khai thuế TNCN

Sau khi vào được phần mềm, người nộp thuế lựa chọn tờ khai theo mẫu 07//KK-TNCN

Hướng dẫn cá nhân tự kê khai thuế TNCN
Lựa chọn tờ khai

Sau đó, người nộp thuế thực hiện lựa chọn kì kê khai. Hiện nay, với những cá nhân bắt đầu tư kê khai thì thực hiện theo hình thức kê khai theo quý.

Hướng dẫn cá nhân tự kê khai thuế TNCN
Lựa chọn kì khê khai

Sau đó, người nộp thuế thực hiện điền các thông tin trên tờ khai thuế TCN

Hướng dẫn cá nhân tự kê khai tờ khai thuế TNCN
Điền thông tin
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách kê khai tờ khai thuế TNCN

Cách kê khai tờ khai thuế TNCN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo