Home » Tin tức » Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Với các doanh nghiệp có thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, liên kết với các công ty khác khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải mẫu Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN
Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN
Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:
Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ
Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản
Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN
Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN
Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …