Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 3 phút đọc

Với các doanh nghiệp có thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, liên kết với các công ty khác khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải mẫu Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN
Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN
Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ: Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo