Home » Tin tức » Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN

Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN

Với các doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế TNDN ở nước ngoài và được khấu trừ trong kỳ tính thuế, khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải mẫu phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN

Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN

Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài
Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài
Cột (2): Tên và địa chỉ của Người nộp thuế khấu trừ thuế ở nước ngoài
Cột (3), Thu nhập nhận được ở nước ngoài bằng ngoại tệ
Cột (4): Thu nhập nhận được ở nước ngoài bằng VND
Cột (5): Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc bằng ngoại tệ
Cột (6): Thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài cho phần thu nhập nhận đuợc bằng VND
Cột (7): Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN bằng ngoại tệ = cột(3) + cột (5),
Cột (8): Thu nhập chịu thuế theo Luật thuế TNDN bằng VND = cột(4) + cột (6)
Cột (9): Thuế suất thuế TNDN (%)
Cột (10): Số thuế phải nộp theo Luật thuế TNDN = cột(8) * cột (9)
Cột (11): Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ
– Ràng buộc:
+ Chỉ tiêu cột (6): tổng hợp lên chỉ tiêu [B5] trên tờ khai 03/TNDN
+ Chỉ tiêu cột (11) (Số thuế đã nộp ở nước ngoài được khấu trừ):

  • Nhập (11) <= chỉ tiêu cột (10) và cột (6)
  • Tổng hợp lên chỉ tiêu [C15] trên tờ khai 03/TNDN

Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ:
Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3C/TNDN
Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3B/TNDN
Lập phụ lục về ưu đãi thuế TNDN số 03-3A/TNDN
Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …