Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 4 phút đọc

Với các doanh nghiệp thực hiện tính và nộp thuế TNDN cho các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc 03-8/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải mẫu Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Lập phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc

Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc
Phụ lục tính thuế TNDN cho cơ cơ sở phụ thuộc
Chỉ tiêu [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: lấy từ chỉ tiêu [D1] của tờ khai 03/TNDN
Chỉ tiêu [07] Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất Chỉ tiêu [08]: Mã số thuế Chỉ tiêu [09]: Cơ quan thuế trực tiếp quản lý: Chỉ tiêu [10] – Tỷ lệ phân bổ: “Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%”. Chỉ tiêu [11], [12], [13], [14]: NNT tự nhập dạng số không âm, mặc định là 0 Chỉ tiêu [15]: Tổng số thuế đã tạm phân bổ cả năm = [11] + [12] + [13] + [14] Chỉ tiêu [16]: Phân bổ tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán = chỉ tiêu [5] * các dòng chỉ tiêu [10] tương ứng. Kiểm tra dòng tổng cột (16) phải bằng chỉ tiêu [5] Cột [17] = [16] – [15] Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ: Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết số 03-7/TNDN

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo