Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 4 phút đọc

Với các doanh nghiệp có sử dụng báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ khi thực hiện làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ 03-6/TNDN. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau các mẫu phụ lục để doanh nghiệp hoàn thiện bộ sơ khai quyết toán thuế theo thông tư 156 như sau:

Tải mẫu Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ:

Lập phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ
phụ lục sử dụng quỹ khoa học và công nghệ

Xác định số trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ tính thuế:

Mức trích lập: Số tiền trích lập: Theo dõi việc sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ các kỳ tính thuế trước và kỳ này: + Cột [1]: + Cột [2]: Năm trích lập + Cột [3]: Mức trích lập trong kỳ tính thuế này + Cột [4]: Số tiền trích lập trong kỳ tính thuế này + Cột [5]: Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này + Cột [6]: Số tiền đã sử dụng trong kỳ tính thuế này – Các chỉ tiêu tự tính: Ứng dụng hỗ trợ tính theo công thức: + Cột [7]: Số tiền đã trích lập được chuyển sang các kỳ tính thuế sau = [6] + [4] – [5], nếu kết quả âm thì [7] = 0 + Cột [4]: Tổng hợp dòng tổng cột [4] lên chỉ tiêu [C5] trên tờ khai 03/TNDN Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ: Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản Lập phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài 03-4/TNDN Phụ lục ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp Cách lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Lập phụ lục thuế TNDN cho chuyển nhượng bất động sản

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo