Phạt tù 7 năm, phạt tiền 1 tỷ đồng nếu Trốn đóng bảo hiểm năm 2018

Dao Huu Linh Tác giả Dao Huu Linh 12/07/2024 6 phút đọc

Trước đây, có rất nhiều quy định về việc trốn đóng bảo hiểm cho nhân viên với các hình phạt hành chính khác nhau. Tuy nhiên, trong năm 2018 bộ luật hình sự có những điểm mới liên quan đến việc tham gia bảo hiểm cho người lao động, chủ doanh nghiệp có thể bị Phạt tù 7 năm, phạt tiền 1 tỷ đồng nếu Trốn đóng bảo hiểm năm 2018.

Trốn đóng bảo hiểm xã hội năm 2018
Trốn đóng bảo hiểm xã hội năm 2018

Đại lý thuế Công Minh xin trích dẫn một số nội dung quan trọng như sau:

Điều 219. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

 1. Người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên thuộc một trong những trường hợp sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
 • Trốn đóng bảo hiểm từ với số tiền từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 người lao động.
 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:
 • Phạm tội từ 02 lần trở lên;
 • Trốn đóng bảo hiểm với số tiền từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 50 người đến dưới 200 người;
 • Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.
 1. Phạm tội trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 • Trốn đóng bảo hiểm với số tiền từ 1.000.000.000 đồng trở lên;
 • Trốn đóng bảo hiểm cho từ 200 người trở lên;
 • Không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.
 1. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
 2. Pháp nhân phạm tội quy định tại Điều này thì bị phạt như sau:
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết:

20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018 (/20-loi-ke-toan-thuong-mac-phai-bi-phat-nang/)

Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (/nop-tien-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue/)

Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (/huong-dan-thanh-toan-tien-thue-tien-cham-nop-tien-phat/)

Phạt tù 7 năm, phạt tiền 1 tỷ đồng nếu Trốn đóng bảo hiểm 2018

(/phat-tu-7-nam-phat-tien-1-ty-dong-neu-tron-dong-bao-hiem-nam-2018/)

Dao Huu Linh
Tác giả Dao Huu Linh Admin
Bài viết trước 20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018

20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo