20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018

Dao Huu Linh Tác giả Dao Huu Linh 19/07/2024 6 phút đọc

Trước đây, đã có nhiều văn bản pháp luật quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Gần đây nhất, ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Phạt hành chính - Nghị định 41/2018/NĐ-CP
Phạt hành chính - Nghị định 41/2018/NĐ-CP

Đại lý thuế Công minh xin tóm tắt lại 20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018 cho các bạn tham khảo.

STT LỖI VI PHẠM MỨC PHẠT ( Triệu đồng)
01 In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai 01 - 02
02 Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký 01 - 02
03 Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký 03 - 05
04 Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định 03 - 05
05 Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra 03 - 05
06 Chữ ký không thống nhất 05 - 10
07 Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định 05 - 10
08 Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng 05 - 10
09 Hạch toán sai tài khoản kế toán 05 - 10
10 Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu 05 - 10
11 BCTC không có chữ ký của người lập, KTT, giám đốc 05 - 10
12 Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng 05 - 10
13 Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ 05 - 10
14 Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo 05 - 10
15 Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt 05 - 10
16 Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ 10 - 20
17 Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh 20 - 30
18 Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền 20 - 30
19 Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán 20 - 30
20 Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 40 - 50
Nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP bao gồm 73 điều, các bạn có thể tại toàn bộ nội dung tại đây Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết: Nộp tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (/nop-tien-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue/) Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (/huong-dan-thanh-toan-tien-thue-tien-cham-nop-tien-phat/) 20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018 (/20-loi-ke-toan-thuong-mac-phai-bi-phat-nang/)  
Dao Huu Linh
Tác giả Dao Huu Linh Admin
Bài viết trước Đăng ký nhận Email MIỄN PHÍ

Đăng ký nhận Email MIỄN PHÍ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo