Máy móc tài sản cố định nhập khẩuđược miễn thuếkhi thanh lý cần làm những thủ tục gì ?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 3 phút đọc
Đối với những máy móc, thiết bị nhập khẩu ở nước ngoài về công ty bạn, được miễn thuế khi sử dụng làm tài sản cố định tại công ty. Nhưng khi thanh lý, bán ra ngoài công ty, thì mục đích sử dụng khi nhập hàng về ( và được miến thuế) đã thay đổi.

Khi thanh lý thì phải làm những thủ tục sau:

- Xin giấy phép của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi mục đích sử dụng.

- Sau khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyên, doanh nghiệp gửi hồ sơ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký danh mục hàng nhập khẩu được miễn thuế những hồ sơ như sau:

+ Công văn đề nghị thanh lý của doanh nghiệp, trong đó nêu rõ hình thức thanh lý và danh mục máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư và các hàng hoá khác đề nghị thanh lý;

+ Bản kê khai khấu hao máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển hoặc biên bản giám định máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển bị hư hỏng;

- Người nộp thuế chỉ được chuyển đổi mục đích sử dụng sau khi cơ quan hải quan kiểm tra, xác định thực tế máy móc, thiết bị

- Trong thời hạn mười ngày kể từ ngày thực tế chuyển đổi mục đích sử dụng, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai số tiền thuế phải nộp, số tiền phạt chậm nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật với cơ quan hải quan.

Nếu doanh nghiệp thay đổi mục đích sử dụng nhưng không có văn bản thông báo với cơ quan hải quan hoặc kê khai quá thời hạn quy định hoặc không tự giác kê khai với cơ quan hải quan, cơ quan hải quan hoặc cơ quan chức năng khác kiểm tra, phát hiện thì bị ấn định số tiền thuế, tiền phạt phải nộp và tuỳ theo hành vi, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thế nào là hóa đơn bất hợp pháp?

Thế nào là hóa đơn bất hợp pháp?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo