Nộp thuế điện tử: Nhanh chóng - An toàn - Thuận tiện

haivtca Tác giả haivtca 18/05/2015 2 phút đọc

Nộp thuế điện tử: Nhanh chóng - An toàn - Thuận tiện

* Video Nộp thuế điện tử (bấm vào đây để xem Video) * Hướng dẫn đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng (bấm vào đây)1-Video+Nop+thue+dien+tu   * Video Hướng dẫn các bước Nộp thuế điện tử (bấm vào đây để xem Video) * Hướng dẫn sử dụng nộp thuế điện tử (bấm vào đây)2-Video+HD+Nop+thue+dien+tu* Nộp thuế điện tử: Nhanh chóng - An toàn - Thuận tiệnanh1-1anh1-2   Nguồn: http://gdt.gov.vn/wps/portal
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước 1796/TCT-CS - Chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền gửi

1796/TCT-CS - Chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền gửi

Bài viết tiếp theo

Làm thế nào để chuyển mã số thuế TNCN sang công ty mới?

Làm thế nào để chuyển mã số thuế TNCN sang công ty mới?
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo