Nội dung chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 23/11/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số Nội dung chứng từ kế toán Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Nội dung chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015
Nội dung chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Nội dung chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  • Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;
  • Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;
  • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;
  • Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;
  • Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
  • Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;
  • Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

2. Ngoài những nội dung chủ yếu trên chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: Chứng từ kế toán, quy định về nội dung chứng từ kế toán, nêu chứng từ kế toán

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những hành vi bị nghiêm cấm theo luật kế toán năm 2015

Những hành vi bị nghiêm cấm theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo