Điều kiện để hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu 2016

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 10 phút đọc

Điều kiện để hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu 2016. Mỗi người lao động khi đóng bảo hiểm xã hội đều mong được hưởng lương hưu. Vậy điều kiện để hưởng lương hưu và mức hưởng lương hưu 2016 như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn.

1. Điều kiện để hưởng lương hưu năm 2016.

dieu-kien-de-huong-luong-huu-va-muc-huong-luong-huu-2016

a. Điều kiện để hưởng lương hưu năm 2016 đối với người lao động trong doanh nghiệp

Theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 54 quy định về điều kiện hưởng lương hưu năm 2016 như sau:

- Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: + Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; + Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên; + Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò; + Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

- Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

b. Điều kiện để hưởng lương hưu năm 2016 đối với người lao động khi suy giảm khả năng lao động.

Theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 55 quy định về điều kiện hưởng lương hưu năm 2016 đối với người lao động khi suy giảm khả năng lao động.

- Người lao động khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nếu thuộc các trường hợp sau: + Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; + Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; + Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

2. Mức hưởng lương hưu 2016.

a. Mức hưởng lương hưu 2016 đối với người lao động trong doanh nghiệp

Theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 54 quy định về điều kiện hưởng lương hưu năm 2016 như sau:

- Trước ngày 01/01/2018 Mức hưởng lương hưu hàng tháng = 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH ứng với 15 năm đóng BHXH, thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% với nam và 3% với nữ. Mức hưởng lương hưu hàng háng tối đa bằng 75% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

- Từ 01/01/2018 trở đi. Mức hưởng lương hưu hàng tháng = 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH ứng với: + Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, + Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019 là 17 năm, + Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 năm, + Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 là 19 năm, + Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 là 20 năm, + Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau khi tính 45% theo số năm như trên thì thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% và tối đã không quá 75% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH.

b. Mức hưởng lương hưu 2016 đối với người lao động khi suy giảm khả năng lao động.

- Mức lương hưu hằng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như quy định của người lao động đủ điều kiện hưởng BHXH, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

- Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

- Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật BHXH.

Từ khóa: mức hưởng lương hưu, mức hưởng lương hưu hàng tháng, điều kiện hưởng lương hưu, điều kiện để hưởng lương hưu, đóng bảo hiểm bao nhiêu năm được hưởng lương hưu, cách tính lương hưu

Bài viết liên quan

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Quy định về ký chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Quy định về ký chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo