Quy định về ký chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015

haivtca Tác giả haivtca 23/11/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn Quy định về ký chứng từ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau.

Quy định về ký chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015
Quy định về ký chứng từ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Quy định về ký chứng từ kế toán

- Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai.

  • Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.
  • Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.
  • Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

- Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.

- Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.

- Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: quy định lưu chứng từ kế toán, chứng từ kế toán hợp lệ, chứng từ kế toán

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách lập và lưu trữ chứng từ kế toán theo luật kế toán 2015

Cách lập và lưu trữ chứng từ kế toán theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo