Home » Tin tức » Đối tượng áp dụng luật kế toán năm 2015

Đối tượng áp dụng luật kế toán năm 2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn đối tượng áp dụng Luật kế toán 2015 theo Luật kế toán số 88/2015/QH13 do Quốc hội ban hành. Theo đó những đối tượng nào được áp dụng theo luật này.

Đối tượng áp dụng luật kế toán
Đối tượng áp dụng luật kế toán

Đối tượng áp dụng luật kế toán

– Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

– Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.

– Người làm công tác kế toán.

– Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233