Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ?

haivtca Tác giả haivtca 29/06/2015 7 phút đọc

Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao vào chi phí được trừ? Doanh nghiệp có những công trình, tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ mà phục vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Những tài sản này doanh nghiệp có được trích khấu hao và có được tính vào chi phí được trừ không? Đại lý thuế Công Minh chia sẻ,

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định các chi phí được tính vào chi phí được trừ như sau:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Như vậy: để chi phí khấu hao các tài sản của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ thì các tài sản cố định của doanh nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn trên 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, có một số tài sản cố định không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng doanh nghiệp vẫn được trích khấu hao.

Thông tư 96/2015/TT-BTC tại Điều 4, Khoản 2, Điểm 2.2, Tiết a quy định chi khấu hao tài sản cố định như sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao
Những tài sản không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng được tính chi phí khấu hao

Như vậy, đối với những tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp thì vẫn được trích khấu hao, mặc dù những tài sản đó không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

- Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh.

- Phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh.

- Cơ sở đào tạo, dạy nghề.

- Thư viện, nhà trẻ, khu thể thao quy định mới tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

- Các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên.

- Bể chứa nước sạch, nhà để xe;

- Xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động;

- Chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định mới tại Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Mời các bạn xem tiếp: Hồ sơ chi trả tiền thuê tài sản cá nhân

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo