Những hình thức chứng từ với phí nhân công

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/12/2014 4 phút đọc
Với những doanh nghiệp cần thuê nhân công ngắn ngày, hay số lao động nhiều, thường rất lúng túng trong việc thiết lập chứng từ đối với phí nhân công. Việc này nên giải quyết thế nào, Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Những hình thức chứng từ với phí nhân công

Với những doanh nghiệp có phí nhân công lớn, nhưng thời gian sử dụng không dài, và không muốn đóng bảo hiểm bắt buộc, thường rất lúng túng trong việc sử dụng phí nhân công, và những bộ chứng từ cho loại phí này. Bạn có thể lựa chọn những cách cập nhật sau:

Cách 1: Ký hợp đồng trên 3 tháng và đóng đầy đủ bảo hiểm bắt buộc

Cách này rất phức tạp, do phải làm thủ tục tăng, giảm bảo hiểm cho người lao động. Ngoài ra, cũng tốn rất nhiều phí, do phải đóng bảo hiểm cho người lao động và trích bảo hiểm từ lương của họ. Với nhiều lao động ngắn hạn, họ không thíc mua bảo hiểm, vì thế sẽ làm giảm thu nhập đáng kể của họ

Cách 2: Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Cách này tuy không phải đóng bảo hiểm, nhưng phải trích 10 % thuế TNCN của họ

Nếu người lao động có MST, thì doanh nghiệp có thể làm mẫu 23 để không phải khấu trừ thuế của người lao động. Cuối năm doanh nghiệp vẫn quyết toán nguồn chi trả thuế TNCN

Cách 3: Ký hợp đồng thuế khoán với trưởng nhóm và người trưởng nhóm có trách nhiệm nộp thuế và lấy hoá đơn lẻ của CCT

Cách này trưởng nhóm phải kê khai nhóm kinh doanh và khấu trừ thuế cho từng người

Doanh nghiệp phải có hợp đồng thuê khoán, nội dung khoản mục thuê, và nghiệm thu bàn giao, thanh lý hợp đồng...

Cách 4: Thuê lao động và lấy hoá đơn nhân công của những công ty cung cấp dịch vụ lao động

Cách này người lao động là của bên công ty cung cấp lao động, vì thế doanh nghiệp không cần phải đóng bảo hiểm, không cần khấu trừ thuế cho người lao động, không cần trả các chi phí công đoàn khác

Tuỳ từng doanh nghiệp, tuỳ từng loại lao động, tuỳ từng lĩnh vực hoạt động, để doanh nghiệp lựa chọn những hình thức chi phím thủ tục thuê nhân công hợp lý cho chính doanh nghiệp mình

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hàng hóa xuất cho mượn, cho vay thì có phải xuất hóa đơn không

Hàng hóa xuất cho mượn, cho vay thì có phải xuất hóa đơn không

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo