Những điều kế toán cần biết về thuế – Tuần 1 T06/2015

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 14/07/2024 10 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ, tóm tắt và hệ thống lại những điều kế toán cần biết về thuế - Tuần 1 T06/2015 để một phần nào đó giúp các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi và những bài viết trong tuần qua, dưới đây có những nội dung chi tiết như sau:

1. Cách chuyển số dư tài khoản theo Thông tư 200

Cách chuyển số dư tài khoản theo Thông tư 200, Quyết định 15 đã được thay thế bằng Thông tư 200/2014/TT-BTC, Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

2.Tài liệu ôn thi chứng chỉ hành nghề thuế năm 2015

Hàng năm, Tổng cục thuế tổ chức một kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ” cho tất cả các cá nhân trên Việt Nam Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

3.Hướng dẫn cài đặt phần mềm KÝ OFFLINE FILE XML

Ngày 20/3/2015, Tổng cục Thuế đã ban hànhThông báo số 965/TCT-CNTT “V/v Thông báo kế hoạch dừng khai thuế qua mạng theo định dạng PDF”. Đại lý thuế Công Minh xin giới thiệu và hướng dẫn cài đặt phần mềm KÝ OFFLINE FILE XML. Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

4.Tổng hợp Luật quản lý thuế

Tính từ thời điểm năm 2013 cho đến nay, Bộ Tài chính ban hành 5 Thông tư liên quan đến nội dung Quản lý thuế, trong đó bao gồm: Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

5.Tổng hợp Về Hóa đơn

Quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dụng dịch vụ sẽ bao gồm 4 thông tư chính Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

6.Tổng hợp luật thuế TNDN

Quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp trong bao gồm 3 thông tư Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

7.Tổng hợp luật thuế TNCN

Quy định về thuế Thu nhập cá nhân trong bao gồm 3 thông tư Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

8.Phân biệt giữa hóa đơn xóa bỏ và hóa đơn hủy trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý?

Nói đến việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì ai cũng biết, nhưng việc lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng (không nhầm lẫn giữa HỦY – XÓA BỎ Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

9.Quy định về khấu trừ thuế đối với cá nhân kinh doanh

Thuế đối với cá nhân kinh doanh được thay đổi nhiều lần từ Thông tư 111/2013/TT-BTC, Quy định về khấu trừ thuế đối với cá nhân kinh doanh như thế nào

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

10.Công văn 1876/TCT-KK – Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1876/TCT-KKK ngày 18/05/2015 về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng với nội dung chi tiết như sau:

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

11. Những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ xung thông tư 200/2014/TT-BTC

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, . Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt những điểm mới của Thông tư 75/2015/TT-BTC so với TT 200/2014/TT-BTC.

Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây

12. Quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng Thông tư 200/2014/TT-BTC

Doanh nghiệp thường ký hợp đồng để các bên thực hiện việc mua bán việc giao hàng hóa đúng quy cách, chất lượng, thời gian theo thỏa thuận của các bên. Nếu các bên không thực hiện đúng thì sẽ bị phạt. Vậy khoản phạt này được hạch toán như thế nào theo Thông tư 200/2014/TT-BTC. Mời các bạn xem tiếp bài viết Tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tổng hợp luật thuế đất

Tổng hợp luật thuế đất

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo