Tổng hợp luật thuế đất

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 01/06/2015 4 phút đọc

Quy định về thuế đất được quy định trong thông tư: 120/2011/TT-BTC, Thông tư 153/2011/TT-BTC, Thông tư 76/2014/TT-BTC và Thông tư 77/2014/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế đất để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 120/2011/TT-BTC

Thông tư 120/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2011THÔNG TƯ Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhNghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

  • Toàn văn nội dung Thông tư 120/2011/TT-BTC Tại đây

Thông tư 153/2011/TT-BTC

Thông tư 153/2011/TT-BTC Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

  • Toàn văn nội dung Thông tư 153/2011/TT-BTC Tại đây

Thông tư 76/2014/TT-BTC

Thông tư 76/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

  • Toàn văn nội dung Thông tư 76/2014/TT-BTC Tại đây

Thông tư 77/2014/TT-BTC

Thông tư 77/2014/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

  • Toàn văn nội dung Thông tư 77/2014/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần thuế đất

Slide bài giảng về luật thuế đất Tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tổng hợp luật thuế môi trường

Tổng hợp luật thuế môi trường

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo