Tổng hợp luật thuế môi trường

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 31/05/2015 2 phút đọc

Quy định về thuế môi trường được quy định trong thông tư: 152/2011/TT-BTC và thông tư 30/2013/TT-BTC. Đại lý thuế Công Minh xin Tổng hợp về các quy định về luật thuế môi trường để phục vụ cho kỳ thi “CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ NĂM 2015″ chi tiết như sau:

Thông tư 152/2011/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành Luật thuế Bảo vệ môi trường

  • Toàn văn nội dung Thông tư 152/2011/TT-BTC Tại đây

Thông tư 30/2013/TT-BTC – Hướng dẫn hoàn thuế Bảo vệ môi trường

  • Toàn văn nội dung Thông tư30/2013/TT-BTC Tại đây

Tài liệu ôn thi phần thuế môi trường

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thông tư 152/2011/TT-BTC

Thông tư 152/2011/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo