Cập nhật phiên bản Itaxviewer 1.0.8

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 04/06/2015 4 phút đọc

Ngày 04/06/2015, Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng đọc file XML Itaxviewer 1.0.8 sửa một số lỗi của các phiên bản trước. Đại lý thuế Công Minh tóm tắt nội dung chính của phiên bản này:

Link download Itaxviewer 1.0.8

Cập nhật phiên bản Itaxviewer 1.0.8
Cập nhật phiên bản Itaxviewer 1.0.8
  1. Các cá nhân nhận thông báo thay đổi mật khẩu dưới dạng XML có thể đọc được trên Itaxviewer 1.0.8
  2. Hỗ trợ đọc thông báo xác nhận trạng thái giao dịch NTĐT định dạng XML.
  3. Lỗi không đọc được thông tin trường ghi chú trên tờ khai báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC) đã được cập nhật
    Các chứng thư số của doanh nghiệp được cấp phát bởi nhà cung cấp BKAV đã có thể đọc được trên Itaxviewer 1.0.8 theo giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho Bkav số 57/GP-BTTTT ngày 17/03/2015
    ===> Mời các ban xem tiếp: Phần mềm ký tờ khai thuế offline file Xml tại đây
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo