Hàng cho, biếu, tặng nhập khẩu có được khấu trừ thuế GTGT không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/06/2015 5 phút đọc

Hàng cho, biếu, tặng nhập khẩu có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng không? Doanh nghiệp có những hàng hóa được các doanh nghiệp đối tác cho, tặng, khi nhập khẩu hàng hóa về thì phải làm các thủ tục nhập khẩu và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu. Vậy thuế giá trị gia tăng hàng cho, biếu, tặng khi nhập khẩu có được khấu trừ không?

Hàng cho, biếu, tặng nhập khẩu có được khấu trừ thuế GTGT
Hàng cho, biếu, tặng nhập khẩu có được khấu trừ thuế GTGT

Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 1, Khoản 10 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) như sau:

Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

  1. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Căn cứ theo quy định trên đối với hàng hóa mua vào từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Riêng đối với hàng cho, biếu, tặng nhập khẩu thì không cần chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Vậy hàng hóa cho, biếu, tặng nhập khẩu cần những chứng từ gì để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào?

Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 14, Khoản 1; Điều 16 thì doanh nghiệp cần có những chứng từ sau để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của hàng cho, biếu, tặng nhập khẩu:

- Chứng từ chứng minh việc hàng hóa đó là hàng được cho, biếu, tặng như hợp đồng, giấy xác nhận....

- Tờ khai hải quan đối với hàng nhập khẩu.

- Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp chỉ được kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu khi đã có giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Khi nhận hàng cho, biếu, tặng nhập khẩu doanh nghiệp hạch toán như sau:

Phản ánh giá trị hàng hóa theo giá thị trường.

Nợ TK 156

Có TK 711 Ghi nhận theo giá thị trường.

Có TK 3333 Thuế nhập khẩu ( nếu có)

Nộp thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu.

Nợ TK 333

Có TK 111, 112

Phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 1331

Có TK 3331

Mời các bạn xem tiếp: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Những điều kế toán cần biết về thuế – Tuần 1 T06/2015

Những điều kế toán cần biết về thuế – Tuần 1 T06/2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo