Những điều cần biết về kế toán tuần 01 tháng 03 năm 2018

haivtca Tác giả haivtca 05/03/2018 20 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh cập nhật những thay đổi, văn bản, chính sách thuế mới nhất và những bài viết về thuế và kế toán trong tuần qua. Những điều cần biết về kế toán tuần 01 tháng 03 năm 2018 để giúp các các bạn đang làm, học hay có nhu cầu tìm hiểu về kế toán, thuế có thể hệ thống lại những thay đổi trong chính sách thuế để hoàn thiện báo cáo quyết toán năm 2017 và các thời gian tiếp theo:

Những điều cần biết về thuế, kế toán tuần 1 tháng 3 năm 2017
Những điều cần biết về thuế, kế toán tuần 1 tháng 3 năm 2017

Những điều cần biết về kế toán tuần 01 tháng 03 năm 2018

1. Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất. Thông tư 200/2014/TT-BTC ra đời thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Do đó kế toán của những doanh nghiệp đang làm báo cáo tài chính theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC thì sẽ làm báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC từ năm tài chính 2015 trở đi. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn các bạn cách lập báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

2. Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017 Sau khi nhập liệu chứng từ vào phần mềm kế toán, các bước kiểm tra khi lập báo cáo tài chính năm 2017 như thế nào ? Làm sao để tránh được các sai sót khi lập BCTC. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số kinh nghiệm. Mời các bạn xem chi tiết: Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

3. Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Làm Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào. Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng. Vậy báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Mời các bạn xem chi tiết: Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào

4. Hướng dẫn xử lý âm quỹ tiền mặt khi lên báo cáo tài chính

Tài khoản 111 là tài khoản tiền mặt. Ngoài theo dõi trên sổ cái thì kế toán còn một số quỹ để theo độc lập khoản tiền này. Tuy nhiên, đối với nhiều doanh nghiệp với số vốn ít và nghiệp vụ phát sinh có thể bị dẫn đến tình trạng âm quỹ tại 1 thời điểm hoặc âm cuối kỳ trên sổ sách

Mời các bạn xem chi tiết: Hướng dẫn xử lý âm quỹ tiền mặt khi lên báo cáo tài chính

5. Không nộp báo cáo tài chính phạt bao nhiêu

Trường hơp doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính hoặc gộp báo cáo tài chính nhưng không nộp công văn tới cơ quan thuế quản lý thuế thì sẽ bi xử lý theo mức phạt như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết: Không nộp báo cáo tài chính phạt bao nhiêu

6. Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

Đối với các đối tượng đủ điều kiện gộp báo cáo tài chính theo quy định của Luât thuế và Luât kế toán, khi có nhu cầu muốn gộp báo cáo tài chính vào năm tiếp theo cần thực hiện nộp Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau để tránh việc bị phạt hành chính vì hành vi không nộp báo cáo.

Mời các bạn xem chi tiết: Công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm sau

7. Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tài chính không?

Doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu thấy quá trình sản xuất kinh doanh không hiệu quả doanh nghiệp có thể tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có phải nộp báo cáo tài chính không?

Mời các bạn xem chi tiết: Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo tài chính không

8. Tính thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp thôi việc.

Nếu trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có ký kết các khoản trợ cấp thôi việc khi hai bên chấm dứt hơp đồng lao động tai công ty. Vậy trong trường hợp nào thì khoản tiền này được giữ lại và tạm tính thuế TNCN

Mời các bạn xem chi tiết Tính thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp thôi việc.

9. Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Đối với các cá nhân sau khi bị khấu trừ thuế TNCN thì sẽ nhận được chứng từ khấu trừ thuế của cơ quan chi trả. Tuy nhiên trong trường hợp khi đi quyết toán thuế TNCN, nếu như phần tiền trên hóa đơn bị sai

Mời các bạn xem chi tiết: Quy định về cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN

10. Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

Nếu trong hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và người lao động có ký kết các khoản trợ cấp thôi việc khi hai bên chấm dứt hơp đồng lao động tai công ty. Vậy trong trường hợp nào thì khoản tiền này được giữ lại và tạm tính thuế TNCN 10%.

Mời các bạn xem chi tiết: Doanh nghiệp được ký hợp đồng thời vụ tối đa là bao nhiêu lần?

11. Cách tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất

Thuế TNCN là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Vậy đối tượng chịu thuế là ai? thời điểm nào thì tính thuế? cách tính như thế nào?.

Mời các bạn xem chi tiết: Cách tính thuế TNCN năm 2018 mới nhất

12. Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng dịch vụ

Nhiều kế toán quan niệm việc khi nào khách hàng thanh toán thì doanh nghiệp mới xuất hóa đơn trả khách hàng, việc làm như vậy thì có đúng hay không theo quy định của luật thuế về thời điểm xuất hóa đơn bán hàng, cụ thể là hàng hóa,

Mời các bạn xem chi tiết: Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng dịch vụ

13. Quan hệ liên kết là gì? Các bên có quan hệ liên kết gồm những đối tượng nào? Đại lý thuế Công Minh tổng hợp và chia sẻ cho Quý bạn đọc Quan hệ liên kết là gì? Các bên có quan hệ liên kết gồm những đối tượng nào?. Mời các bạn xem chi tiết: Quan hệ liên kết là gì? Các bên có quan hệ liên kết gồm những đối tượng nào? 14. Hướng dẫn lập mẫu 01 kèm theo Nghị định 20 tờ khai thuế số 03/TNDN Hướng dẫn kê khai mẫu 01 kèm theo Nghị định 20 phục vụ kê khai quan hệ liên kết và các dịch dịch liên kết Mời các bạn xem chi tiết: Hướng dẫn lập mẫu 01 kèm theo Nghị định 20 tờ khai thuế số 03/TNDN

15. Chi phí lãi vay đối với hoạt động mua ô tô tại Doanh nghiệp

Việc doanh nghiệp thực hiện mua ô tô mà phải sử dụng đến các khoản vay thì cách ghi nhận cũng như phải xử lý chi phí vay cho trong nghiệp vụ này như thế nào?

Mời các bạn xem chi tiết: Chi phí lãi vay đối với hoạt động mua ô tô tại Doanh nghiệp

16. Xác định chi phí nghỉ mát cho nhân viên được trừ năm 2017

Thời điểm này là thời điểm mà rất nhiều đơn vị doanh nghiệp tổ chức kỳ nghỉ mát cho công ty. Đồng nghĩa với đó là kế toán cũng phải thực hiện ghi nhận hợp lý theo yêu cầu của giám đốc về các khoản chi phí. Vậy cách xác định chi phí nghỉ mát cho nhân viên được trừ?

Mời các bạn xem chi tiết: Xác định chi phí nghỉ mát cho nhân viên được trừ năm 2017

17. Hồ sơ chi phí nghỉ mát cho nhân viên mới nhất

Bên cạnh việc xác định đúng khoản chi phí nghỉ mát cho nhân viên thì đồng thời kế toán sẽ phải thực hiện việc tập hơp hồ sơ để giải trình cho toàn bộ chi phí nghỉ mát đó là phục vụ cho lợi ích và là khoản phúc lợi của công ty dành cho nhân viên.

Mời các bạn xem chi tiết: Hồ sơ chi phí nghỉ mát cho nhân viên mới nhất

18. Toàn bộ những điều cần biết phục vụ Quyết toán thuế TNCN năm 2017 Đại lý thuế Công Minh tổng hợp và siêu tầm toàn bộ những điều cần biết phục vụ Quyết toán thuế TNCN năm 2017 phục vụ xác định, tính và kê khai thuế TNCN măm 2017 mới nhất hiện nay Mời các bạn tham khảo: Quyết toán thuế TNCN năm 2017 - TOÀN BỘ những điều cần biết MỚI NHẤT 19. Các vướng mắc, hướng dẫn về GIAO DỊCH LIÊN KẾT trong việc xác định và kê khai giao dịch liên kết Đại lý thuế Công Minh xin tổng hợp, siêu tầm hướng dẫn kê khai và xác định nghĩa vụ liên kết áp dụng từ năm 2017 theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP Xem chi tiết: Các vướng mắc, hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ về GIAO DỊCH LIÊN KẾT

20. Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

Đối với công tác hoàn thuế Thu nhập cá nhân của từng cá nhân thì nhiều cá nhân và kế toán đã quá quen với công viêc này, Tuy nhiên trường hợp doanh nghiệp tạm nộp thuế TNCN cao hơn với mức quyết toán thuế cuối năm

Mời các bạn xem chi tiết: Hoàn thuế TNCN đối với tổ chức chi trả

21. Chi phí thuê nhà làm văn phòng – Cách xử lý chi phí hợp lý Với một lượng các doanh nghiệp khi thành lập để có được điều kiện khấu trừ theo quy định tại Thông tư 119/2014/TT-BTC thì cần có một hợp đồng thuê nhà để làm văn phòng cho công ty. Vậy kế toán sẽ phải xử lý như thế nào để khoản chi phí này được tính là chi phí được trừ khi quyết toán thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chi phí thuê nhà làm văn phòng – Cách xử lý chi phí hợp lý Mời các bạn xem chi tiết: Chi phí thuê nhà làm văn phòng – Cách xử lý chi phí hợp lý 22. Xử lý chi phí thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn Rất nhiều Doanh nghiệp khi đặt trụ sở thường đặt trụ sở chính tại nhà của các cá nhân, và theo quy định thì không cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho các cá nhân cho thuê tài sản. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ để hợp lý chi phí thuê nhà làm văn phòng theo quy định tại Thông tư 96 năm 2015 Mời các bạn xem chi tiết: Xử lý chi phí thuê nhà làm văn phòng không có hóa đơn 23. Một số lưu ý đối với Chi phí tiếp khách, Quảng cáo Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Một số lưu ý đối với Chi phí tiếp khách, Quảng cáo áp dụng tư năm 2015 đến nay phục vụ cho kỳ quyết toán thuế năm 2016, Chi phí tiếp khách, quảng cáo từ 2015 trở đi? Mời các bạn xem chi tiết: Một số lưu ý đối với Chi phí tiếp khách, Quảng cáo
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Kế toán cần làm gì khi công ty mới thành lập

Kế toán cần làm gì khi công ty mới thành lập

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo