Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Dao Huu Linh Tác giả Dao Huu Linh 17/04/2018 13 phút đọc

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào ? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn. Nay, Đại lý thuế Công Minh xin trình bày các nội dung này như sau:

Các quy định về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất:

- Theo Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 có hiệu lực từ ngày 12/06/2017, quy định:

+ Khoản 1. Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng cuối điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 như sau:

Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp

Lưu ý: Theo quy định trước đây là 5 ngày làm việc.

+ Khoản 3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 như sau:

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Lưu ý: Theo quy định trước đây là 5 ngày làm việc.

Như vậy doanh nghiệp cần làm các bước như sau để sử dụng được hóa đơn:

Bước 1: Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in:

Doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn lần đầu phải gửi đề nghị sử dụng hóa đơn theo mẫu 3.14 (Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014), sau khi được cơ quan thuế chấp thuận đặt in hóa đơn thì công ty liên hệ nhà in để in hóa đơn GTGT.

Mời các bạn tham khảo bài viết: Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu (/thu-tuc-dat-in-hoa-don-lan-dau/)

Bước 2: Chuẩn bị các hồ sơ sau để nộp thông báo phát hành hóa đơn năm 2018:

1. Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành theo Thông tư Số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015).

Mời các bạn tham khảo bài viết: Mẫu thông báo phát hành Hóa đơn mới nhất (/mau-thong-bao-phat-hanh-hoa-don-moi-nhat/)

Hoá đơn mẫu: Là hóa đơn mẫu do nhà in cung cấp. Các bạn cần Scan mẫu hóa đơn => Copy vào file word. 2. Quyết định được phép in hóa đơn do cơ quan thuế cấp. 3. Chữ ký số để ký điện tử.

Bước 3: Nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng:

1. Làm mẫu TB01/AC trên HTKK

Vào phần mềm HTKK chọn phần hóa đơn => Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)

01

Nhập các thông tin cần thiết vào mẫu TB01/AC

Mẫu TB01/AC
Mẫu TB01/AC

Ghi và kết xuất ra file XML

2. Đăng ký tờ khai TB01/AC nộp qua mạng

Các bạn đăng nhập vào website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn => Chọn tài khoản => Đăng ký thêm tờ khai:

Đăng ký nộp tờ khai qua mạng
Đăng ký nộp tờ khai qua mạng

Sau đó bạn tích vào mẫu TB01/AC => Tiếp tục

Đăng ký nộp tờ khai qua mạng
Đăng ký nộp tờ khai qua mạng

3. Nộp tờ khai TB01/AC qua mạng

Nộp tờ khai qua mạng
Nộp tờ khai qua mạng

Bước 1: Chọn tệp tờ khai, tìm đến vị trí lưu file XML

Bước 2: Ký điện tử

Bước 3: Nộp tờ khai => Xong!

4. Nộp Hóa đơn mẫu qua mạng

Mời các bạn xem bài viết: Gửi mẫu hóa đơn qua mạng (/gui-mau-hoa-don-qua-mang/)

Chú ý:

- Sau 2 ngày các bạn tra cứu kết quả nộp thông báo phát hành hóa đơn bằng cách: Truy cập vào website: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn kiểm tra xem đã thành công chưa nhé.

Mời các bạn tham khảo bài viết: Cách tra cứu Hóa đơn GTGT(/cach-tra-cuu-hoa-don-gtgt/)

+ Nếu kết quả tra cứu đúng với thông báo đã phát hành => có thể sử dụng được hóa đơn

+ Nếu chưa có kết quả hoặc kết quả bị sai => Liên hệ cơ quan thuế để xử lý.

Các Lưu ý về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

- Thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại DN sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn.

- Phải lập Thông báo phát hành hóa đơn đầy đủ nội dung.

- Phải làm Thông báo phát hành hóa đơn và được cơ quan thuế chấp nhận mới được xuất hóa đơn cho khách hàng.

- Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng khai thuế GTGT riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Nếu DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn nhưng DN kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.

- Trường hợp tổ chức kinh doanh khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

Mời các bạn tham khảo bài viết: Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn (/phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-hoa-don/)

Sau khi thông báo phát hành hóa đơn thành công và doanh nghiệp sẽ xuất hóa đơn cho khách hàng. Nếu các bạn chưa biết cách viết hóa đơn mời tham khảo bài viết: Cách viết hóa đơn GTGT (/cach-viet-hoa-don-gtgt-chinh-xac/)

Thời điểm nào doanh nghiệp xuất hóa đơn cho khách hàng để không vi phạm luật thuế? mời các bạn tham khảo 2 bài viết sau:

Thời điểm xuất hóa đơn bán hàng dịch vụ năm 2018 mới nhất ( /thoi-diem-xuat-hoa-don-ban-hang-dich-vu/ )

Xử phạt xuất hóa đơn sai thời điểm năm 2018 mới nhất (/xu-phat-xuat-hoa-don-sai-thoi-diem/)

Các bạn muốn copy bài viết xin vui lòng trích dẫn nguồn tại: / Từ khóa liên quan: Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất, Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng, Mẫu TB01/AC.
Dao Huu Linh
Tác giả Dao Huu Linh Admin
Bài viết trước Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Các bước kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính năm 2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo