Nhân viên đại lý thuế là gì, điều kiện ?

haivtca Tác giả haivtca 02/09/2015 3 phút đọc

Đại lý thuếCông Minh xin chia sẻ một số nội dung bài viêt Nhân viên đại lý thuế là gì, điều kiện? Theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Nhân viên đại lý thuế cần có những điều kiện gì không......

Nhân viên đại lý thuế là gì, điều kiện ?
Nhân viên đại lý thuế là gì, điều kiện ?

1. Nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam.

b) Có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp.

c) Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

2. Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế.

3. Đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra, xác nhận các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này đối với nhân viên đại lý thuế.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết:

Từ khóa: Nhân viên đại lý thuế, Đại lý thuế, Điều kiện để trở thành nhân viên đại lý thuế

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Dịch vụ Đại lý thuế là gì?

Dịch vụ Đại lý thuế là gì?

Bài viết tiếp theo

Các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế

Các đối tượng không được làm nhân viên đại lý thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo