Home » Bài viết » Dịch vụ Đại lý thuế là gì?

Dịch vụ Đại lý thuế là gì?

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Dịch vụ Đại lý thuế là gì? Theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó, những vấn đề như đại lý thuế, dịch vụ đại lý thuế, nhân viên đại lý thuế…. sẽ được giải thích rõ dàng. Cụ thể: ….

Dịch vụ Đại lý thuế là gì?
Dịch vụ Đại lý thuế là gì?

1. Dịch vụ làm thủ tục về thuế

Là hoạt động của đại lý thuế thực hiện các thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và hợp đồng dịch vụ đã ký kết.

2. Nhân viên đại lý thuế

Là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

3. Đại lý thuế

Là doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Người dự thi

Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam từ một (01) năm trở lên có đủ các điều kiện dự thi quy định tại Điều 11 Thông tư 117.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết:

Từ khóa: Dịch vụ làm thủ tục về thuế là gì, Nhân viên đại lý thuế là gì, Đại lý thuế là gì, người dự thi đại lý thuế là gì?

 

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …