Người phụ thuộc tự động được đăng ký mã số thuế khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 25/07/2015 6 phút đọc

Người nộp thuế được giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khi đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế. Vậy người nộp thuế làm thế nào để được đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc để được tính giảm trừ gia cảnh?

Người phụ thuộc tự động được đăng ký mã số thuế
Người phụ thuộc tự động được đăng ký mã số thuế

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kể từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.”

>>> Xem thêm: Hướng dẫn tra cứu mã số thuế người phụ thuộc tại đây!

Như vậy: Để người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì:

- Người nộp thuế phải đăng ký thuế và đã có mã số thuế TNCN.

- Người nộp thuế khi đăng ký giảm trừ gia cảnh sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính để giảm trừ gia cảnh trong năm.

- Người nộp thuế phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc tại nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Nếu người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc cho tổ chức trả thu nhập thì tổ chức có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 24, Khoản 4, Điểm c quy định về đăng ký thuế như sau:

“Điều 24. Đăng ký thuế

c) Đi với cá nhân là người phụ thuộc và người nộp thuế có kê khai giảm trừ gia cảnh nếu chưa có mã sthuế thì cơ quan thuế tự độngcấp mã s thuế cho người phụ thuộc căn cứ trên thông tin của người phụ thuộc tại Tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dn v quản lý thuế) của người nộp thuế.”

Như vậy: Căn cứ theo quy định trên và căn cứ theo Công văn số 2717/TCT-TNCN thì để đảm bảo tính duy nhất trong việc cấp MST cho người phụ thuộc, vì có thể có những người sẽ trùng mã số thuế người phụ thuộc thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào những thông tin của người phụ thuộc tại tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh để cấp mã số thuế cho người phụ thuộc:

- Đối với người phụ thuộc từ đủ 14 tuổi trở lên thì căn cứ vào thông tin trên CMTND để cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

- Đối với người phụ thuộc dưới 14 tuổi thì căn cứ vào thông tin trên giấy khai sinh để cấp MST người phụ thuộc.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động không?

Có bắt buộc phải cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo