Ngân hàng giải ngân trực tiếp đến tài khoản của bên bán được coi là thanh toán qua ngân hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 22/11/2014 3 phút đọc
Khi mua hàng trả chậm mà bên mua không chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mà vay ngân hàng và Ngân hàng chuyển khoản trực tiếp từ Ngận hàng vào tài khoản của bên bán vấn đề này được thỏa thuận tại hợp đồng mua hàng hàng hóa thì có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt?

Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC tại Điều 15, Khoản 4, Điểm c quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“c) Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo uỷ quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên Tổng Cục Thuế đã có Công văn số 2238/TCT-KK hướng dẫn về việc ngân hàng giải ngân trực tiếp sang tài khoản bên bán thì được coi là thanh toán qua hàng. Khi công ty cung cấp các hóa đơn mua hàng trả chậm thì Ngân hàng giải ngân theo số tiền công ty mua nợ người bán bằng cách Ngân hàng giải ngân chuyển thẳng số tiền vào tài khoản của người bán và phát hành Giấy nhận nợ của ngân hàng (trên Giấy nhận nợ có thông tin tài khoản của bên thụ hưởng) và trong hợp đồng ký với bên bán hàng có quy định phương thức thanh toán này thì đây được coi là hình thức thanh toán qua ngân hàng.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hoá đơn đầu vào của những doanh nghiệp bỏ trốn

Hoá đơn đầu vào của những doanh nghiệp bỏ trốn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo