Home » Tin tức » Kế toán » Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày nghỉ tết, nghỉ lễ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày nghỉ tết, nghỉ lễ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 4163/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn về tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động 2012. 

Căn cứ vào Luật số 10/2012/QH13 về Bộ luật lao động và Công văn số 4163/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì được tính như sau:

Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì:

   – Khi người lao động đi làm việc vào ngày nghỉ tết, lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì người lương của người lao động là: 300% x A

   – Người lao động khi đi làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm 30% tiền lương so với ngày làm việc bình thường. Ngày làm việc bình thường tiền lương của người lao động là A, vậy tiền lương của người lao động khi làm việc vào ban đêm là: 30% x A

   – Nếu người lao động làm thêm vào ban đêm sẽ được trả thêm 20% đơn giá tiền lương làm việc vào ban ngày, do đây là ngày nghỉ nên tiền lương làm việc ban ngày là 300% x A. Vì vậy khi làm thêm giờ lương của người lao động được trả thêm: 20% x (300% x A)

Vậy khi người lao động làm thêm giờ vào ban đêm của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương thì lương của người lao động là:

 300% x A + 30% x A + 20% x (300% x A) = 390% x A

Tiếp theo

Mẫu hồ sơ để HỢP LÝ HÓA chi phí không hóa đơn

Do có rất nhiều doanh nghiệp xin hỏi chúng tôi, làm thể nào để đưa …