Những thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

haivtca Tác giả haivtca 24/11/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số điều về Những thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Những thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính
Những thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

Những thay đổi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói tại Đại lý thuế Công Minh

  • Danh sách kế toán viên hành nghề tại doanh nghiệp;
  • Không bảo đảm một, một số hoặc toàn bộ các điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán quy định tại Điều 60 của Luật này;
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;
  • Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán;
  • Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi về một trong các nội dung sau đây, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

  • Danh sách kế toán viên hành nghề;
  • Tên, địa chỉ của hộ kinh doanh;
  • Tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: thay đổi phải thông báo cho Bộ tài chính, dịch vụ kế toán,

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán năm 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo