Home » Bài đăng » Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế
Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Các bạn có thể tải về Mẫu số 11 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu 11, Mẫu số 11 về đình chỉ hành nghề đại lý thuế đối với nhân viên đại lý thuế

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …