Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 03/09/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.
Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế
Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế
Các bạn có thể tải về Mẫu số 09 tại đây Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan: Từ khóa: Mẫu 09, Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại thủ tục về thuế
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu 08 Điểm phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Mẫu 08 Điểm phúc khảo cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế

Bài viết tiếp theo

Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo