Home » Bài đăng » Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế
Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ đại lý thuế

Các bạn có thể tải về Mẫu số 10 tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu 10, Mẫu số 10 về đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ về thuế đối với đại lý thuế

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …