Home » Bài đăng » Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế

Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế, ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính.

Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế
Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại lý thuế
Các bạn có thể tải về Mẫu số 09 tại đây
Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Mẫu 09, Mẫu số 09 Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm đại thủ tục về thuế

Tiếp theo

Tuyển dụng – Nhân viên phòng Dịch vụ Kế toán – VP The Light – Lần 02

Đại lý thuế Công Minh do nhu cầu mở Văn Phòng mới Tuyển dụng ĐỢT 2 …