Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2015 1 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTCCác bạn có thể download: Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTCtại đây Từ khóa: Mẫu số 04/GTGT, Mẫu số 04/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01/TTĐB theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo