Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2015 1 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC   Các bạn có thể download: Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-5/GTGT, Mẫu số 01-5/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 01-5/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC  
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo