Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 18/07/2024 3 phút đọc

Để có thể sử dụng và nộp tờ khai qua mang qua trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế, các bạn cần một số thao tác cài đặt phần mềm JAVA. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45 mới nhất. 1. Cài đặt java Bước 1: Down load java 8 update 45 tại đây Bước 2: Các bạn tiến hành cài đặt

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Chờ phần mềm download tự động
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Lưu ý: các chương trình đi kèm với JAVA
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Hướng dẫn cài đặt và cấu hình JAVA 8 update 45
Cài đặt thành công hd3.1 2. Cấu hình JAVA Bước 1: Các bạn vào JAVA trong phần Control Panel hd3.2 Tiếp tục cấu hình hd4 Cấu hình thành công hd5 3. Cấu hình trình duyệt Interner Explorer (IE) hd6 Các bạn vào phần Inernet options >> Security để cấu hình cho trình duyệt hd7 Cài đặt chế độ Compatibility View hd8   hd9   hd10 Như vậy, bạn đã cài đặt và cấu hình thành công trên JAVA và trình duyệt IE. Bạn đã có thể nộp tờ khai thuế qua mạng. Chúc các bạn thành công Link Java 7 Tại đây

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Mẫu TB01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo