Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuếCông Minhxin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCGhi chú:
  • Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT
  • Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê khai ở cột (9)"
  • GTGT: giá trị gia tăng
Các bạn có thể download: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo