Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 13/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCGhi chú:
  • Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT
  • Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] < chỉ tiêu [16] thì số thuế phải nộp cho từng địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc được kê khai ở cột (9)"
  • GTGT: giá trị gia tăng
Các bạn có thể download: Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-6/GTGT, Mẫu số 01-6/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 01-6/GTGT ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo