Mẫu số 02 biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 04/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 02 biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính

Mẫu số 02 biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn
Mẫu số 02 biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

Hôm nay, hồi ......... ...giờ ....... ngày ........ tháng ........... năm ................................. Tại…………………………………………………………………....................................

Chúng tôi gồm:

1. Ông (bà):............................ Chức vụ: .................................Đơn vị:.......................

2. Ông (bà):............................ Chức vụ: .................................Đơn vị:.......................

Đại diện bên giao.

Đã tiến hành giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn của ............................................................................................................................ cho ............................................................................................................................

1. Ông (bà):..............................Chức vụ: ..................................Đơn vị:....................

2. Ông (bà):............................. Chức vụ: …………..................Đơn vị:…..................

Đại diện bên nhận.

..........

Các bạn có thể tải về để đọc tiếp Mẫu số 02 biên bản bàn giao tại đây

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết:

Từ khóa: Mẫu số 02, Mẫu số 02 biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính về hóa đơn, Mẫu số 02 biên bản bàn bàn giao tang vật vi phạm hành chính về hóa đơn, Mẫu số 02 biên bản bàn giao phương tiện vi phạm hành chính về hóa đơn

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu số 01 biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo