Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

haivtca Tác giả haivtca 04/09/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Đối với những hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo thì có những mức sử phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể: ....

Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cá
Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cá

Mức phạt về lập, gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 5 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Trường hợp nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định

Mời các bạn xem tiếp một số nội dung:

Từ khóa: Mức phạt về lập thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế, Mức phạt về gửi thông báo và báo cáo cho cơ quan thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo