Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

haivtca Tác giả haivtca 04/09/2015 5 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua, ban hành theo Thông tư 10 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Với những vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn thì những người vi phạm sẽ phải bị xử lý theo pháp luật với những hành vi vi phạm. Cụ thể: .....

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua
Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn.

Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hóa đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hóa đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho người mua) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 10) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Mời các bạn xem tiếp một số nội dung:

Từ khóa: Vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn, Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo