Home » Tin tức » Thuế » Mẫu số 01/CNKD -Tờ khai cá nhân kinh doanh

Mẫu số 01/CNKD -Tờ khai cá nhân kinh doanh

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/CNKD -Tờ khai cá nhân kinh doanh đính kèm Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Trích dẫn: Căn cứ vào khoản 2, điều 6, Thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính “Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 của năm trước, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:

– Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.

– Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thì cá nhân khai doanh thu theo hóa đơn vào Báo cáo sử dụng hoá đơn theo mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và không phải lập, nộp Báo cáo sử dụng hoá đơn ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

– Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay thì tổ chức khai thuế thay theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD kèm theo Phụ lục mẫu số 01-1/BK-CNKD ban hành kèm theo Thông tư này và bản chụp hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu là lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng)”

Tải mẫu tại đây

1.To khai ca nhan kinh doanh 01-CNKD

Mời các bạn xem: Danh mục mẫu biểu theo thông tư 92/2015/TT-BTC

Tiếp theo

Cách xử lý 20 tình huống Thuế TNDN

Cách xử lý 20 tình huống thường gặp về thuế TNDN

Có rất nhiều quy định và công văn trả lời của tổng cục thuế về …