Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn

haivtca Tác giả haivtca 10/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn của cơ quan thuế ban hành. Theo đó cho phép người sử dụng xem chi tiết thông tin thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn.

Thao tác thực hiện

 • Chọn Link xem chi tiết thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh trên màn hình
  • Kết quả tra cứu của chức năng “Thông tin hoá đơn “
  • Kết quả tra cứu của chức năng “Hoá đơn không còn giá trị sử dụng”
Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn
Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn theo kết luận của thanh tra, kiểm tra, bao gồm các thông tin.
  • Thông tin chung:
   • Số thông báo: Hiển thị thông tin số thông báo
   • Ngày thông báo: Hiển thị thông tin ngày thông báo
   • Cơ quan Thuế thông báo: Hiển thị thông tin mã số Thuế/tên Cơ quan Thuế thông báo.
   • Thủ trưởng cơ quan Thuế: Hiển thị thông tin tên Thủ trưởng Cơ quan Thuế thông báo
   • Ngày hết giá trị sử dụng: Hiển thị thông tin ngày hết giá trị sử dụng.
   • MST/Tên tổ chức, cá nhân: Hiển thị thông tin Mã số Thuế, Tên tổ chức, cá nhân
   • Địa chỉ trụ sở: Hiển thị địa chỉ trụ sở tổ chức, cá nhân.
   • Ghi chú: Hiển thị thông tin lưu ý cán bộ nhập khi nhập thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn.Xem lịch sử thay đổi thông báo, chỉ hiển thị nếu thông báo có điều chỉnh
  • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa địa kinh doanh mang theo, bao gồm:
   • Mẫu số
   • Tên loại hoá đơn
   • Ký hiệu hoá đơn
   • Từ số
   • Đến số
   • Số lượng
Từ khóa: Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn, Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh,
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn

Hướng dẫn xem phiếu cấp và bán lẻ hoá đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo