Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra

haivtca Tác giả haivtca 10/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra của cơ quan thuế ban hành. Theo đó người sử dụng có thể xem chi tiết thông tin thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác.

Thao tác thực hiện

• Chọn Link xem chi tiết thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác trên màn hình o Kết quả tra cứu của chức năng “Thông tin hoá đơn “ o Kết quả tra cứu của chức năng “Hoá đơn không còn giá trị sử dụng”

Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra
Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra
 • Hệ thống hiển thị màn hình xem chi tiết thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác, bao gồm các thông tin.
  • Thông tin chung:
   • Số thông báo: Hiển thị thông tin số thông báo
   • Ngày thông báo: Hiển thị thông tin ngày thông báo
   • Cơ quan Thuế thông báo: Hiển thị thông tin mã số Thuế/tên Cơ quan Thuế thông báo.
   • Thủ trưởng cơ quan Thuế: Hiển thị thông tin tên Thủ trưởng Cơ quan Thuế thông báo
   • Ngày hết giá trị sử dụng: Hiển thị thông tin ngày hết giá trị sử dụng.
   • MST/Tên tổ chức, cá nhân: Hiển thị thông tin Mã số Thuế, Tên tổ chức, cá nhân
   • Địa chỉ trụ sở: Hiển thị địa chỉ trụ sở tổ chức, cá nhân.
   • Ghi chú: Hiển thị thông tin lưu ý cán bộ nhập khi nhập thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn.
   • Xem lịch sử thay đổi thông báo, chỉ hiển thị nếu thông báo có điều chỉnh.
  • Thông tin chi tiết: Hiển thị thông tin chi tiết hoá đơn thông báo hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra, kiểm tra khác, bao gồm:
   • Mẫu số
   • Tên loại hoá đơn
   • Ký hiệu hoá đơn
   • Từ số
   • Đến số
   • Số lượng
Từ khóa: Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng theo kết luận thanh tra kiểm tra, Thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng, Xem thông báo hoá đơn hết giá trị sử dụng
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn

Thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hoá đơn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo