Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn

haivtca Tác giả haivtca 03/07/2015 4 phút đọc
Mẫu giấy ủy Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn, Đại lý thuế công Minh xin chia sẻ mẫu giấy ủy Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn được sử dụng khi giám đốc đi công tác, hay muốn ủy quyền cho kế toán trưởng hay phó giám đốc ký thay:

CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH

Số: /2015/UQ-CONGMINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hà Nội, ngày tháng năm 2015

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự Việt Nam

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CÔNG TY ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH do sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 31/12/2012;

- Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty.

Những người liên quan thực hiện nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

NGƯỜI ỦY QUYỀN (Bên A): Ông : Nguyễn Hồng Hải Chức vụ: Giám đốc CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH Số CMT: 172948789 Ngày cấp: 21/07/2007 Nơi cấp: CA thành phố Hà Nội   NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (Bên B): Bà : Đặng Thị Nghĩa Chức vụ: Nhân viên kế toán CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH Số CMT: 164223523 Ngày cấp: 16/7/2004 Nơi cấp: Công an Ninh Bình   NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Bên A ủy quyền cho bên B và ký vào người bán hàng thay cho bên A trên hóa đơn GTGT xuất bán hàng của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH Bên B có trách nhiệm thực hiện nội dung ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật và của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ CÔNG MINH Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế.

NGƯỜI ỦY QUYỀN

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Mởi các bạn xem tiếp: Từng bước hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.3 và NTĐT 3.1.3

Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.1.3 và NTĐT 3.1.3

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo