Mẫu số 01-1/BK-CNKD - Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh

haivtca Tác giả haivtca 04/07/2015 1 phút đọc

Đại lý thuếCông Minh xin được chia sẻ mẫu số 01-1/BK-CNKD - Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh đính kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành.

Tải mẫu tờ khai tại đây

2. Bang ke chi tiet ca nhan kinh doanh 01-1.CNKD

Mời các banh xem tiếp: Doanh mục mẫu biểu đính kèm thông tư 92/2015/TT-BTC

haivtca
Tác giả haivtcaAdmin
Bài viết trước Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn

Mẫu giấy ủy quyền lập hóa đơn

Bài viết tiếp theo

Thông báo 01/TBTDK-CNKD Dự kiến doanh thu khoán

Thông báo 01/TBTDK-CNKD Dự kiến doanh thu khoán
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo